Montaż urządzeń

Montaż

Bardzo istotnymi kwestiami w wypadku pralek, pralkosuszarek czy suszarek są ich prawidłowe przyłączenie do źródeł wody i energii elektrycznej oraz montaż.

Dotyczy to wszystkich urządzeń pralniczych, a nie zawsze jest to takie proste, jakby się mogłoby wydawać. Po zainstalowaniu sprzętu nie należy zapominać o jego właściwej eksploatacji. Niestety, popełnianych jest wiele dość prostych, a zarazem poważnych błędów. Wpływają one negatywnie na poprawne użytkowanie urządzeń i zwiększają zużycie energii elektrycznej oraz wody. Mają one także wpływ na bezpieczeństwo zarówno sprzętu, jak i ich użytkowników.

Przed instalacją i podłączeniem

Właściwe działanie pralki, pralkosuszarki czy suszarki oznacza prawidłowe przyłączenie jej do instalacji elektrycznej, wodociągowej czy odpływowej oraz stosowanie się do zaleceń producenta. Zarówno w domach jednorodzinnych, jak i budynkach wielorodzinnych muszą być spełnione podstawowe warunki techniczne. Ważne jest prawidłowo zaprojektowane i wykonane przyłącze elektryczne ze sprawnym uziemieniem i niezależnym zabezpieczeniem różnicowoprądowym o minimalnym zabezpieczeniu 16 A (amperów). W wypadku instalacji więcej niż jednego urządzenia w jednym obiegu elektrycznym ważne jest sprawdzenie mocy licznika jednofazowego lub wielofazowego. Sumaryczna moc obu urządzeń w pewnych wypadkach może przekroczyć wartości istniejącego zabezpieczenia. Należy wtedy zwiększyć moc zabezpieczenia (ew. przydział mocy). Przyłącze wodociągowe oraz pozostała infrastruktura hydrauliczna powinny być wykonane zgodnie ze sztuką i odpowiednimi normami. Należy przy tym zachować określone wysokości i użyć odpowiednich zaworów i przyłączy. Bardzo ważna jest jakość zastosowanych materiałów. Ciśnienie wody powinno zawierać się w przedziale od 100 do 1000 kPa (kilopaskali), czyli od 1 do 10 barów. Wartości te mogą być różne dla różnych urządzeń AGD i zawsze należy je sprawdzać.

Standardową procedurą przed instalacją każdego urządzenia AGD powinno być dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi i bezwzględne stosowanie się do zaleceń producenta. Podstawową czynnością przed instalacją urządzeń pralniczych jest demontaż śrub transportowych blokujących bęben, pozbycie się wszelkich usztywnień i zabezpieczeń (folii, kartonów, styropianów itp.) i dokładne wypoziomowanie urządzenia. W wypadku sprzętów o dużej mocy, a do takich zaliczyć należy pralki i suszarki, absolutnie niedopuszczalne jest stosowanie gniazdek bez uziemienia oraz przedłużaczy.

Montaż

Przed instalacją urządzeń pralniczych konieczny jest demontaż śrub transportowych blokujących bęben oraz pozbycie się wszelkich zabezpieczeń (folii, kartonów, styropianów itp.), a następnie dokładne wypoziomowanie urządzenia.

Podstawowe zalecenia dla pralek

Kluczowym aspektem jest określenie, w którym miejscu ma docelowo stać pralka. W zależności od wybranego miejsca użytkownik będzie musiał bowiem przedłużyć elementy rur i/lub okablowania. To aspekt ważny, bowiem węże z elektrozaworami oraz przewody elektryczne i odpływowe mają określoną długość (nie należy ich samodzielnie przedłużać). Po ustaleniu i przygotowaniu odpowiedniego miejsca należy rozwinąć wąż doprowadzający wodę i przykręcić go do zaworu. Następnie należy przyłączyć rurę odpływową do kanalizacji. Przy montowaniu węża warto ustawić do góry wlot do instalacji kanalizacyjnej, tak, aby w razie nieprzewidzianej sytuacji nie wystąpiło ryzyko zalania pomieszczenia. Można także stosować gumowe uszczelki, które minimalizują nieprzyjemny zapach. W gotowej instalacji możemy także przyłączyć pralkę do baterii zlewozmywakowej zintegrowanym przyłączem, choć należy pamiętać, że tego typu sposób przyłącze uwidacznia prowadzenie rur. Może też kolidować z innymi elementami łazienki. Gdy w pomieszczeniu nie ma przygotowanego odpływu kanalizacyjnego, warto jest zmodyfikować syfon pod zlewem lub umywalką. Każdorazowo należy przestrzegać zaleceń i określonych odległości oraz wysokości.

Podłączenie sprzętu

Ostatnim etapem jest podłączenie pralki do energii elektrycznej. Pralka powinna być podłączona do uziemionego gniazdka sieciowego 230 V (16 A) za pomocą oryginalnego przewodu z uziemioną w tyczką. Jak wspomnieliśmy, nie należy stosować przedłużaczy. Jeśli producent wyposażył model w specjalne gumki izolująco-zabezpieczające podstawę pralki, warto z nich skorzystać. Nie tylko stabilizują pralkę, ale i zabezpieczają przed przedostawaniem się pod nią wody, kurzu czy brudów. Uszczelki tego typu są do nabycia w wybranych sklepach i serwisach fabrycznych. Jeśli zamierzamy zainstalować na pralce suszarkę, należy sprawdzić jaki będzie w ymagany do tego celu łącznik. Przewidzieć także należy usytuowanie gniazda sieciowego. Nagminnym błędem jest sytuowanie go na ścianie bocznej lub za urządzeniami. Po ustawieniu na suszarki na pralce dostęp do niego jest znacznie utrudniony. Ważnymi kwestiami w wypadku pralek i pralkosuszarek są ich prawidłowe p rzyłączenie d o ź ródeł wody i/lub energii oraz montaż. Dotyczy to wszystkich urządzeń pralniczych, a nie z awsze jest to t akie proste, jakby się mogłoby wydawać.

Montaż

Wymagania instalacyjne dla pralkosuszarek i suszarek

Pralkosuszarki są taką grupą urządzeń, które łączą dwie techniki – pranie mechaniczne wodą oraz suszenie ciepłym powietrzem. Dlatego pierwszy etap instalacji jest podobny jak w wypadku pralek – należy podłączyć urządzenie do instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej. Suszenie w pralkosuszarce odbywa się tylko metodą kondensacji (albo z dodatkowym elementem pompy ciepła), a więc wilgoć może trafić do odpływu kanalizacyjnego albo do zbiornika. Warto wiedzieć, że wielu producentów dołącza do modeli kondensacyjnych przewód skroplonej wody. Dzięki temu skroplona woda nie trafia do pojemnika, a ścieka prosto do zlewu lub syfonu (zwalnia nas to z absorbującej czynności opróżniania pojemnika na skropliny). Suszarki kondensacyjne suszą ubranie gorącym powietrzem, a po schłodzeniu go odprowadzają wodę do pojemnika. Wystarczy podłączyć więc jedynie urządzenie do instalacji elektrycznej. Ten typ suszarek nie przewiduje podłączenia urządzenia do instalacji wentylacyjnej, jak jest w wypadku suszarek ewakuacyjnych. W tym ostatnim wypadku należy odprowadzić wilgoć na zewnątrz pomieszczenia. Wygodne jest podłączenie urządzenia do kanału wentylacyjnego – ale uwaga – nie wolno podłączać suszarki do przewodu grawitacyjnego, którym odprowadzane są np. spaliny z pieca gazowego. Wówczas wypychanie powietrza z wilgocią z suszarki ewakuacyjnej mogłoby stworzyć efekt tzw. cofania się spalin. Jest to niezwykle niebezpieczne. Suszarka ewakuacyjna powinna wykorzystywać swój własny, niezależny kanał wentylacyjny w kominie.

Montaż

Metody ustawienia urządzeń i aranżacja wnętrz

W wypadku projektowania nowej łazienki czy suszarni bądź zmiany dotychczasowej aranżacji należy przemyśleć kilka ważnych aspektów, aby zainstalowane AGD nie kolidowało z innymi elementami pomieszczenia, aby np. drzwi urządzenia otwierały się na odpowiednią stronę. O ile modele wolnostojące są bardzo elastyczne w montażu, o tyle sprzęt do zabudowy wymaga odpowiedniej wiedzy projektowej i instalatorskiej. Ogólnie modele do zabudowy wpływają bardzo korzystnie na aspekty wizerunkowe i wykorzystują efektywnie powierzchnie. Należy zabudowywać je wszędzie tam, gdzie jest na to miejsce lub gdzie warunki na to pozwalają.

Metody ustawienia urządzeń
Montaż
Montaż
2019-01-14
x

Kontakt z redakcją

© 2023 InfoMarket