Radio w cyfrowej wersji

Rosnąca popularność urządzeń pozwalających na odtwarzanie cyfrowej muzyki, w tym także programów radiowych, pokazuje, że przyszłością radiofonii jest radiofonia cyfrowa. Wśród radioodbiorników dostępnych jest wiele modeli umożliwiających odtwarzanie programów, nie tylko tych nadawanych analogowo (FM i AM), ale również cyfrowo – z wykorzystaniem DAB+ czy Internetu.

Cyfryzacja radiofonii niesie ze sobą wiele korzyści zarówno dla odbiorców, jak i dla nadawców. Na korzyść cyfrowego odtwarzania stacji radiowych przemawiają m.in. niski poziom zniekształceń i zakłóceń w odtwarzanym sygnale audio. Z punktu widzenia użytkownika jest to także łatwy i szybki dostęp do większej oferty programowej, zwłaszcza że pod tym względem możliwości radiofonii analogowej praktycznie zostały wyczerpane. W cyfrowym radiu DAB+ użytkownik ma ponadto możliwość zaprogramowania uruchomienia odtwarzania pożądanej audycji, a także ustawienia czasu jej nagrywania (nawet na kilka dni przed rozpoczęciem). Znacznie łatwiejsze i bardziej intuicyjne jest wyszukiwanie stacji (np. według gatunku muzycznego czy nazwy rozgłośni radiowej zamiast według częstotliwości).

Radiofonia cyfrowa daje ponadto możliwość zwiększenia zasięgu terytorialnego i ludnościowego przez stacje radiowe, a także pojawienia się w eterze zupełnie nowych rozgłośni radiowych.

Radio

World DAB

Wdrażanie cyfrowej radiofonii na świecie wspomaga i koordynuje międzynarodowa organizacja World- DAB (wcześniej WorldDMB), która ma swoje siedziby w Genewie i Londynie. W jej skład wchodzi łącznie ponad 80 firm i organizacji z ponad 30 krajów. Jej członkami są m.in. regulatorzy rynków medialnych z poszczególnych państw, nadawcy publiczni i komercyjni, operatorzy sieci telekomunikacyjnych i producenci sprzętu radiowego. Forum WorldDAB skupia inżynierów, kadrę kierowniczą i specjalistów z branży technik cyfrowych uczestniczących w pracach związanych z wdrażaniem radia cyfrowego. Członkiem organizacji WorldDAB jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

To właśnie przez WorldDAB przy współpracy z EBU i EICTA (obecnie DigitalEurope) zostały określone wymagania obowiązkowe oraz zalecane dla radioodbiorników z modułem DAB+ (tzw. profile). Producenci sprzętu mogą jednak oferować dodatkowe funkcje, aby wyróżnić swoje odbiorniki w stosunku do konkurencyjnych modeli.

Trochę historii

Pierwsze plany wdrożenia cyfrowej radiofonii były związane z wcześniejszą wersją DAB+ (Digital Audio Broadcasting Plus), czyli DAB. Standard ten, opracowany w późnych latach 80. XX w., oparty był początkowo na kodowaniu MP2 (MPEG Audio Layer II), które było wtedy „szczytem techniki”. Chcąc zwiększyć wydajność i efektywność transmisji, zdecydowano się później na wykorzystanie w nim standardu MPEG-4 (AAC).

W Polsce ostatecznie postawiono na bardziej nowoczesny cyfrowy standard DAB „z plusem”, który został zestandaryzowany w lutym 2007 r. i zdobył popularność w wielu krajach Europy.

Co nieco o parametrach DAB+

DAB+ wykorzystuje transmisję dźwięku w formacie HE-AAC+ v.2 (MPEG-4) i pasmo częstotliwości z zakresu od 174 do 230 MHz. Jest to tzw. III zakres pasma VHF (z ang. Very High Frequency). HE-AAC v.2 to obecnie jeden z najwydajniejszych sposobów kompresji sygnału. Kodek HE-AAC v2 jest połączeniem trzech rozwiązań: podstawowego kodeka AAC (Advanced Audio Coding – zaawansowane kodowanie dźwięku), narzędzia komprymującego o nazwie SBR (Spectral Band Replication) oraz narzędzia komprymującego o nazwie Parametric Stereo (stereo parametryczne).

SBR odpowiada za zwiększenie stopnia kompresji przez dobieranie najlepszej przepływności dla niskich i średnich częstotliwości kodowanego sygnału oraz dołącza informację dodatkową, odpowiedzialną za częstotliwości wysokie. Dekoder odtwarza wówczas częstotliwości wysokie metodą analizy częstotliwości średnich/niskich i wykorzystywania dołączanej przez koder informacji dodatkowej. Taki schemat kodowania wymaga wyraźnie mniejszej przepływności, niż to było wymagane przy kodowaniu stosowanym w DAB. Ostatnie ze wspomnianych narzędzi, czyli Parametric Stereo, działa podobnie jak SBR – w przeciwieństwie do konwencjonalnego kodowania sygnału stereofonicznego koduje się tu wersję monofoniczną oraz informację dodatkową (odpowiedzialną za składową stereo). W dekoderze następuje rekonstrukcja postaci stereo z sygnału mono oraz informacji dodatkowej.

Co nieco o

W radioodbiornikach internetowych czy DAB+ istotna jest nie tylko funkcjonalność, ale też jakość wykonania, komfort obsługi i wzornictwo sprzętu.

Co nieco o
Co nieco o

DAB+ i modulacja OFDM

Standard DAB+ wykorzystuje modulację OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing, czyli ortogonalne zwielokrotnianie w dziedzinie częstotliwości). Maksymalna przepływność dla multipleksu DAB/DAB+ w przyjętym w Polsce trybie transmisji wynosi 2432 kbit/s, z których 2304 kbit/s to tzw. główny kanał usług (MSC – ang. Main Service Canal), 96kb/s to szybki kanał informacyjny (FIC – ang. Fast Information Canal). Pozostałe bity, jak również część bitów MSC przeznaczone są na potrzeby kodowania korekcyjnego, które zabezpiecza przesyłane dane przed błędami transmisji. Zależnie od wykorzystywanego stopnia ochrony liczba programów radiowych, jaka może być transmitowana w jednym multipleksie, może wynosić od 6 do 13 (dla przepływności 128 kb/s) lub od 4 do 9 (dla sygnału audio o przepływności 192 kb/s). W Polsce za optymalną liczbę kanałów przyjęto 12. Aby odtwarzać nadawane cyfrowo programy radiowe, trzeba, oczywiście, znajdować się w zasięgu nadajnika sygnału DAB+.

Dźwięk surround w DAB+

Standard DAB+ pozwala na przesyłanie nie tylko dźwięku stereofonicznego, ale dźwięku przestrzennego. Umożliwiają to dekodery MPEG Surround, opracowane przez niemiecki Instytut Fraunhofera przy współpracy z Dolby Laboratories, LSI Corporation i Philips Applied Technology. System wielokanałowy powstaje przez dodanie dźwięku przestrzennego do podstawowej, stereofonicznej wersji sygnału. Wykorzystywany jest do tego celu dodatkowy strumień bitów, przy czym zarówno sygnał stereo, jak i surround transmitowane są jednocześnie. Odbiorniki stereofoniczne pomijają tę informację i odtwarzają tylko dźwięk dwukanałowy. Odbiorniki z funkcją dźwięku przestrzennego dekodują informację dodatkową i odtwarzają dźwięk w trybie surround. Tak więc, przy relatywnie niskiej przepływności, nadawca może oferować jednocześnie lepsze brzmienie przeznaczone dla odbiorników wielokanałowych oraz bardzo dobrej jakości dźwięk stereo dla standardowych radioodbiorników. Co ciekawe, w DAB+ dobrej jakości dźwięk wielokanałowy można przesłać już strumieniem o łącznej przepływności 64 kbit/s.

Przerwy zamiast szumu

System DAB+ inaczej niż radiofonia analogowa czy DAB reaguje na błędy. W poprzednim standardzie im sygnał cyfrowy był słabszy, tym większe były zniekształcenia. W DAB+ przy stopniowo słabnącym sygnale do pewnego poziomu nie słychać żadnych zniekształceń, gdy zaś jakość sygnału cyfrowego spadnie poniżej tego poziomu (wzrośnie za bardzo liczba traconych ramek z danymi) – pojawiają się chwile ciszy. Badania potwierdziły, że większość słuchaczy woli taką właśnie reakcję odbiornika. Generalnie DAB+ „wyłącza się” później (lepiej radzi sobie z gorszą jakością sygnału niż DAB), ale margines, liczony od odbioru bez zniekształceń do utraty odbioru, jest mniejszy. W DAB+ zmniejszono też opóźnienie występujące przy przechodzeniu z jednej stacji do innej i dostrajaniu do tej stacji.

Co w DAB+ piszczy?

W poszczególnych lokalizacjach w Polsce oprócz rozgłośni lokalnych w standardzie DAB+ dostępne są cztery główne programy Polskiego Radia (Jedynka, Dwójka, Trójka i Czwórka), a także Radio Poland i programy wyspecjalizowane: Polskie Radio 24 (informacyjno- publicystyczne) oraz program przeznaczony głównie dla najmłodszych słuchaczy, czyli Polskie Radio Dzieciom. W DAB+ znajdziemy również tematyczną rozgłośnię Polskie Radio Chopin, które poświęcone jest naszemu wybitnemu kompozytorowi oraz polskiej muzyce od średniowiecza po XXI wiek. Na antenie Polskiego Radia Chopin emitowane są m.in. przesłuchania Konkursów Chopinowskich i koncerty z najważniejszych festiwali. Jest to muzyczne kompendium wiedzy o Fryderyku Chopinie i polskiej muzyce, przygotowane przez radiowych dziennikarzy i zaproszonych gości. 16 października 2020 r. emisję w DAB+ rozpoczęło Polskie Radio Kierowców, które zostało stworzone z myślą o podróżujących po polskich drogach. W ramówce stacji znalazły się m.in. informacje drogowe i pogodowe w kilku językach, a także porady dla kierowców, dobra muzyka, informacje sportowe i najnowsze wiadomości dla wszystkich fanów motoryzacji.

W multipleksach DAB+ wciąż pojawiają się nowe rozgłośnie lokalne. W DAB+ mogą zostać również uruchomione tymczasowe, okolicznościowe programy radiowe, np. z okazji świąt czy specjalnych wydarzeń, np. sportowych lub festiwali. 

Europa i rozwój DAB+

Aby wspomóc dalszy rozwój i promować radio cyfrowe, liczący się na rynku w Europie nadawcy stworzyli Europejski Sojusz Cyfrowego Radia (The European Digital Radio Alliance). W jego skład weszło 12 organizacji, k tóre związane są z funkcjonowaniem ponad 300 stacji radiowych (m.in. niemieckie ARD, brytyjskie BBC, norweskie NRK czy holenderskie NPO). Coraz więcej krajów decyduje się na przejście z nadawania analogowego na cyfrowe. Jest to jednak proces kosztowny i długotrwały.

Europa

Wykorzystując przenośny radioodbiornik DAB+, programów nadawanych cyfrowo możemy słuchać np. podczas spaceru.

Norwegia pionierem

Pierwszym państwem na świecie, które przeszło z analogowego na cyfrowe nadawanie w standardzie DAB+, jest Norwegia. W grudniu 2018 r. wyłączono nadawanie radia FM na ostatnich dwóch norweskich wyspach, jednej na południowym, a drugiej na północnym krańcu kraju. Jak poinformowali nadawcy, konwersja odbyła się bez większych problemów.

Pierwszy cyfrowy program radiowy uruchomiono w Norwegii już w 1995 r. Problemem w tym kraju pozostaje korzystanie z radia DAB+ w pojazdach. Odważne i pionierskie działania Norwegów mają również wpływ na kraje sąsiednie, a więc m.in. Danię i Szwecję. W Danii całkowite wyłączenie emisji radia FM ma nastąpić wówczas, gdy ponad 50 proc. populacji będzie korzystało z cyfrowego radia. Trudno jednak na razie mówić o konkretnej dacie zaprzestania analogowej emisji sygnału radiowego. Z kolei w Szwecji, według dotychczasowych założeń, przejście na DAB+ ma nastąpić najwcześniej w 2022 r. i nie później niż w 2024 r.

Z myślą o kierowcach

Jedną z kluczowych grup odbiorców cyfrowego radia są kierowcy. W Wielkiej Brytanii, Norwegii i Szwajcarii większość wprowadzanych na rynek aut ma już w standardzie wbudowany odbiornik radiowy DAB+. Jednak nie we wszystkich krajach sytuacja jest tak klarowna. Rządzący wielu europejskich państw wręcz apelują, aby producenci przyspieszyli wyposażanie swoich nowych aut w odbiorniki pozwalające na odtwarzanie stacji radiowych w standardzie DAB+.

DAB+ w Europie i na świecie

Rozwój cyfrowej radiofonii jest nieustannie obserwowany i analizowany. Pod koniec ubiegłego roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji opublikowała dokument z c yklu „Obserwator KRRiT” pt. „Informacja o sytuacji radiofonii DAB+ w Europie i na świecie”. Znajduje się w nim wiele interesujących informacji na temat rozwoju radiofonii cyfrowej, wiele z nich dotyczy t akże Polski.

Zgodnie z tym opracowaniem za europejskie rynki ustabilizowane uznaje się takie kraje, w k tórych pokrycie sygnałem cyfrowym DAB+ przekracza 80 proc. populacji i regularnie badana jest słuchalność cyfrowego radia. Taka sytuacja m a m iejsce w W ielkiej B rytanii, N orwegii, Szwajcarii, a także na terenie Niemiec, Belgii, Holandii, Danii, Słowenii i we Włoszech. Jak można przeczytać w opracowaniu KRRiT, Polska jest klasyfikowana do grupy europejskich rynków rozwijających się pod względem cyfrowej radiofonii. Po trwającej ponad 3 lata pauzie w dalszej ekspansji DAB+ na terenie naszego kraju Polskie Radio, jako lider cyfryzacji tego medium, ogłosiło dalsze plany rozwoju. Do końca 2021 r. radiofonia DAB+ ma być dostępna dla 82 proc. populacji, a przy tym obejmować nie t ylko główne obszary miejskie, ale także autostrady i główne drogi krajowe. Jak zresztą podkreślono w raporcie, samochód jest drugim miejscem, po gospodarstwie domowym, w k tórym najczęściej słucha się radia. Promowanie odbioru samochodowego uznano zatem za szczególnie ważne dla rozwoju cyfrowej radiofonii. Obecnie pokrycie sygnałem DAB+ wynosi ok. 56 proc. populacji Polski.

Na najbliższe dwa lata przewiduje się p onadto dalsze zagospodarowywanie dostępnych zasobów częstotliwości, które przeznaczone są w DAB+ dla rozgłośni niepublicznych.

Pełna treść raportu dostępna jest na stronie internetowej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji www.krrit.gov.pl.

DAB+ w Europie

Wiele spośród nadawanych analogowo programów radiowych jest dostępnych również w Internecie. Można ich słuchać np. z wykorzystaniem aplikacji mobilnej zainstalowanej na smartfonie czy tablecie.

Odwieczna rywalizacja

Dla cyfrowej naziemnej radiofonii DAB+ konkurencyjnym medium, w którym nadawane są stacje radiowe, jest Internet. Często padają pytania o sens budowania infrastruktury DAB+ w dobie coraz większej popularności Internetu, również tego mobilnego. Trudno jednoznacznie określić, co jest lepsze – r adio internetowe czy DAB+. Zarówno jeden, jak i drugi sposób nadawania ma swoje wady i zalety, związane chociażby z z asięgiem c zy k osztami ( z p unktu w idzenia użytkowników i nadawców).

Odwieczna

Coraz więcej radioodtwarzaczy samochodowych jest wyposażanych nie tylko w analogowy tuner FM/AM, ale również w cyfrowy DAB+. Jeśli urządzenie nie ma takiej funkcj, można zastosować specjalny moduł zewnętrzny, np. EZi- DAB-GO marki Alpine.

Urządzenia hybrydowe

Wiele urządzeń z tunerem DAB+ to konstrukcje hybrydowe, czyli takie, które pozwalają na dostęp zarówno do rozgłośni internetowych, jak i DAB+. Dostęp do Internetu w urządzeniu pozwalającym na odtwarzanie radia w standardzie DAB+ umożliwia korzystanie z dodatkowych usług i funkcji, jakie ma radiofonia cyfrowa. Może to być np. wyświetlanie okładki albumu, z którego pochodzi aktualnie odtwarzany utwór, prezentacja w postaci grafik informacji pogodowych lub danych o ruchu drogowym (korkach, objazdach). Z wykorzystaniem infrastruktury DAB+ można przesyłać informacje o zagrożeniach, nawet w przypadkach, gdy sieci komórkowe będą niedostępne, przeciążone lub wyłączone. W DAB+ dostępne są też funkcje Broadcast Website (BWS) i Journaline. Pierwsza z nich pozwala na przesyłanie do urządzenia zawartości stron internetowych, zdjęć, plików audio i wideo, które można oglądać na ekranie radioodbiornika w trybie offline. Z kolei funkcja Journaline to w pewnym sensie odpowiednik znanego z telewizorów teletekstu.

Urządzenia

Tunery DAB+ dostępne są nie tylko w radioodbiornikach czy radiobudzikach, ale również w zestawach wieżowych czy amplitunerach kina domowego.

Urządzenia
Urządzenia

Radio i aplikacje

W Internecie dostępnych jest wiele aplikacji, które pozwalają na odtwarzanie różnorodnych stacji radiowych, zarówno tych lokalnych, krajowych, jak i popularnych na całym świecie. Do najpopularniejszych należą m.in. Aupeo!, vTuner czy TuneIn. Dzięki powszechnemu dostępowi do Internetu w serwisach takich jak Google Play czy App Store dostępne są aplikacje umożliwiające odtwarzanie rozgłośni radiowych z całego świata. W f ormie a plikacji m obilnych d ostępnych j est wiele tematycznych radiostacji, które przypadną do gustu zwłaszcza miłośnikom danego gatunku muzyki, np. jazzu, house’u czy trance’u. Muzyka w aplikacji może być też pogrupowana według lat, w których miała swoją premierę, np. lata 60., 70., 80., 90. Wszystko zależy od tego, z jakiej aplikacji korzysta użytkownik. W zależności od oprogramowania możemy mieć nieco inaczej posegregowane utwory i dostępne inne gatunki muzyczne.

Własne aplikacje w serwisach z aplikacjami mobilnymi mają też popularne stacje radiowe nadające również analogowo, np. RMF FM (aplikacja RMFon.pl) c zy Radio ZET. Własną aplikację ma również Polskie Radio SA. Umożliwia ona odtwarzanie stacji radiowych emitowanych przez spółkę, a więc m.in. Jedynki, Dwójki, Trójki i Czwórki. Udostępnia ponadto tematyczne serwisy muzyczne.

Kompaktowy model z DAB+

Kompaktowy model

Niewielki, przenośny radioodbiornik DAB+ może okazać się przydatny nie tylko w domowym zaciszu, ale także w plenerze. Tego typu modele znajdziemy m.in. w ofercie marki Camry. Jednym z nich jest CR 1179. Radioodbiornik został wyposażony również w analogowy tuner radiowy FM i antenę teleskopową. W pamięci urządzenia można zapisać do 20 częstotliwości programów radiowych. Na frontowym panelu urządzenia znajdują się przyciski sterujące oraz czytelny wyświetlacz LCD. Radioodbiornik wyposażono w wyjście słuchawkowe, które pozwala na dyskretne odtwarzanie audio. Model CR 1179 ma też funkcję budzika. Dostępna jest ponadto funkcja Sleep (automatycznego wyłączania urządzenia po zaprogramowanym czasie). Radioodbiornik może być zasilany sieciowo lub z wykorzystaniem wbudowanego akumulatora litowo-jonowego o pojemności 2000 mAh. Umożliwia to kilka godzin odtwarzania bez konieczności ponownego ładowania baterii z wykorzystaniem złącza micro USB. Dzięki niewielkim rozmiarom model CR 1179 można wygodnie zabrać ze sobą na wakacyjne wojaże. Radioodbiornik jest dostępny w kolorze czarnym z panelem frontowym w kolorze srebrnym.

Logotyp DAB+

Logotyp

Radiofonia cyfrowa DAB+ (Digital Audio Broadcasting Plus) ma swój logotyp, który na przestrzeni lat i rozwoju tego sposobu nadawania zmieniał się. Nowy znak graficzny został zaprojektowany m.in. z myślą o skuteczniejszej promocji standardu DAB+ na rynku europejskim.

Nowe logo składa się z dwóch głównych elementów: grafiki inspirowanej wyglądem odbiornika radiowego, zaprezentowanego w dynamicznej palecie kolorów, oraz dwuwyrazowego hasła w języku dostosowanym do kraju, w którym jest wykorzystywane. Logotyp może jednak być używany w dwóch formach – z hasłem lub bez niego (wyłącznie w formie barwnego znaku graficznego). Używanie logo DAB+ jest darmowe. Jedynym warunkiem jego wykorzystywania jest akceptacja i bezwzględne przestrzeganie regulaminu jego stosowania. Jak dotąd nowe logo DAB+ zostało zaakceptowane m.in. przez podmioty w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Szwajcarii, Danii, Holandii i Czechach.

Logotyp może być wykorzystywany m.in. na opakowaniach produktów, na przestrzeniach wystawowych w sklepach i na ekspozycjach oraz w dokumentach o charakterze promocyjnym i reklamowym. Mogą się nim posługiwać zarówno producenci, dostawcy, nadawcy, operatorzy, jak i regulatorzy oraz wszystkie inne podmioty zaangażowane w promocję radiofonii DAB+.

Nowa generacja wyjątkowego modelu

Nowa generacja

14 lat temu firma Ruark Audio wprowadziła do sprzedaży pierwszą generację kompaktowego radioodbiornika R1! Tej jesieni brytyjski producent zaprezentował czwartą już generację tego modelu. Jedno z najtrudniejszych zadań, jakie firma Ruark Audio musiała podjąć przy opracowaniu radioodbiornika R1 Mk4, polegało na tym, jak uwzględnić poprawę dźwięku i funkcjonalności przy zachowaniu konkurencyjnej ceny, zbliżonej do jego poprzednika. Drewniane obudowy stosowane w poprzednich modelach R1 świetnie się prezentowały, ale były pracochłonne w produkcji. Producent po raz pierwszy zdecydował się więc użyć wydajnego procesu formowania wtryskowego.

Pozwoliło to subtelnie wyprofilować obudowę, aby nadać jej nowoczesny wygląd, a dodatkowo zapewnić odpowiednią powierzchnię na nowe wykończenie lakierami Light Cream i Espresso. Dzięki odpowiedniej obróbce wewnątrz polimerowej obudowy jest ona mocna, a jednocześnie bierna akustycznie, zapewnia przestrzeń dla elektroniki i przetwornika NS+ (NaturalSound+). Dzięki ręcznie wykonywanej drewnianej kratce na froncie powstał ponadczasowy projekt, odwołujący się do projektów słynnego brytyjskiego małżeństwa Eamesów.

Model R1 Mk4 wyznacza nowe standardy w zakresie jakości dźwięku i funkcjonalności radioodbiorników. Wzmacniacz, wraz ze wspomnianym już przetwornikiem NS+ i adaptacyjną korekcją dźwięku, zapewniają bogate brzmienie i wyjątkowo klarowny dźwięk niezależnie od poziomu głośności. Wyświetlacz OLED o dużym kontraście w wyraźny sposób pokazuje godzinę, ustawienia alarmu czy informacje o odtwarzanym programie. Jego jasność można regulować lub może się ona automatycznie dostosowywać do oświetlenia otoczenia.

Dzięki odbiornikowi Bluetooth użytkownicy mogą cieszyć się również strumieniowym odtwarzaniem muzyki z urządzeń mobilnych. Urządzenie zostało ponadto wyposażone w złącze USB-C, z którego wykorzystaniem można odtwarzać większość formatów audio, w tym FLAC i WAV. Dostępne jest także wejście liniowe. Charakterystycznym elementem urządzenia pozostaje umieszczony w górnej części obudowy panel sterowania RotoDial. Jako wyposażenie dodatkowe dostępny jest kompaktowy pilot zdalnego sterowania.

Cyfrowo i bezprzewodowo

Cyfrowo

Radioodbiorniki, które oprócz radiofonii analogowej obsługują również DAB+ ma w ofercie również firma Sharp. W sprzedaży dostępny jest m.in. model RD-I470, który wyróżnia się nowoczesnym wyglądem i bardzo dobrą jakością wykonania. Urządzenie zostało zamknięte w stylowej drewnianej obudowie z frontem wykonanym ze stali nierdzewnej i stylowym panelem sterowania oraz czytelnym wyświetlaczem LCD o przekątnej 2,4 cala, który został umiejscowiony centralnie. Wyświetlacz ma regulację jasności. Antena teleskopowa zapewnia dobry odbiór programów nadawanych z modulacją FM. Wbudowane radio internetowe pozwala na dostęp do tysięcy programów z całego świata. Urządzenie ma możliwość zapisania w pamięci ustawień aż do 60 programów. Radioodbiornik został wyposażony w moduły Wi-fii Bluetooth (w wersji 2.1). Dzięki temu można bezprzewodowo odtwarzać muzykę z wielu różnorodnych źródeł, np. z serwisów streamingowych za pośrednictwem smartfonów czy tabletów. Jedną z przydatnych funkcji, w jakie został wyposażony radioodbiornik Sharpa, jest alarm z opcją drzemki (Snooze). Sygnałem alarmu, uruchamianym o zaprogramowanej godzinie, może być również dźwięk z ustawionego programu radiowego. Model RD-I470 dostępny jest w trzech kolorach: białym, szarym i czarnym. Moc wyjściowa urządzenia wynosi 2 × 7 W RMS.

Radioodbiornik sterowany głosowo

Radioodbiornik

Założona w Niemczech przez Petera Leppera w 1987 r. firma TechniSat jest dziś jednym z czołowych europejskich producentów radioodbiorników DAB+ i internetowych. Jednym z jej najnowszych modeli jest Digitradio 3 Voice, który powstał przy współpracy z firmą Elac. W radioodbiorniku zastosowano 10-watowe głośniki tego specjalisty w dziedzinie reprodukcji dźwięku. Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji zapewniają one wyjątkowe wrażenia stereofoniczne. Brzmienie można również dostosować do własnych preferencji z wykorzystaniem korektora.

Dzięki Digitradio 3 Voice można słuchać radia nadawanego analogowo na falach ultrakrótkich lub cieszyć się szeroką gamą ogólnopolskich lub regionalnych programów radiowych nadawanych cyfrowo w DAB+. Można także odtwarzać muzykę z USB lub wygodnie ładować urządzenia mobilne z wykorzystaniem tego złącza. Model Digitradio 3 Voice odtwarza również płyty CD, a funkcja wznawiania zapewnia kontynuację odtwarzania płyty dokładnie tam, gdzie została ostatnio zatrzymana.

Oprócz dużego kolorowego wyświetlacza na eleganckim aluminiowym froncie radioodbiornika znajdują się ergonomiczne przyciski sterujące i pokrętła ułatwiające obsługę. Urządzenie można obsługiwać przy pomocy pilota, który znajduje się w zestawie, lub przy użyciu sterowania głosowego Technivoice. W praktyce jest to 19 różnych poleceń głosowych, które zostały zoptymalizowane do obsługi najważniejszych funkcji urządzenia. W ten sposób można np. włączyć i wyłączyć radioodbiornik, regulować głośność lub ustawić pożądane źródło muzyki. W przeciwieństwie do większości asystentów głosowych Digitradio 3 Voice do sterowania głosowego nie wymaga dostępu do Internetu. Wydawane przez użytkownika komunikaty są analizowane i realizowane bezpośrednio przez radioodbiornik. Żadne dane dotyczące użytkowania nie są zapisywane, przetwarzane ani przesyłane przez Internet. Sterowanie głosowe pomaga również osobom niedowidzącym wygodnie kontrolować urządzenie. W zakresie dostawy znajduje się również broszura z instrukcją obsługi w alfabecie Braille’a.

2020-12-04
x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket