BUDIMEX

Ogłasza strategię ESG do 2026 r.

Ogłasza strategię ESG

Przedstawione przez Budimex cele w obszarze zrównoważonego rozwoju to kontynuacja działań zapoczątkowanych przez firmę w 2021 r. w ramach strategii CSR.

Zdobytą wiedzę i doświadczenie w zakresie działalności społecznej i środowiskowej spółka przełożyła na konkretne zobowiązania, by wspierać proces zazieleniania i odpowiedzialnego rozwoju całej branży budowlanej w Polsce. W centrum uwagi Budimex niezmiennie jest człowiek. To właśnie przez pryzmat potrzeb i oczekiwań pracowników, beneficjentów realizowanych projektów, klientów oraz partnerów firmy opracowane zostały główne założenia strategii ESG – „Zmieniamy dla Was świat! I zmieniamy siebie”.

Strategia ESG Budimexu na lata 2023 – 2026 oparta jest na trzech obszarach: środowisku naturalnym, odpowiedzialności społecznej i ładzie korporacyjnym. Każdy z nich został dokładnie przeanalizowany i przełożony na konkretne działania, m.in. w oparciu o cele zrównoważonego rozwoju określone w Agendzie 2030 ONZ.

Do 2050 r. Budimex chce osiągnąć neutralność klimatyczną. Na drodze ku zeroemisyjności planuje dalsze inwestycje w rozwój energii odnawialnej, ograniczanie emisji CO2 oraz sukcesywne wdrażanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym w całym procesie budowlanym.

W 2026 r. 100 proc. energii elektrycznej z OZE produkowanej w grupie ma być przeznaczane na bieżące potrzeby operacyjne Budimexu. Od 2024 r. spółka poddawać będzie recyklingowi ok. 70 proc. gleby i ziemi oraz odpadów innych niż niebezpieczne. Jako jedna z pierwszych firm w Polsce będzie również mierzyć swój ślad wodny.

W obszarze społecznym Budimex zobowiązuje się do wzmacniania różnorodności i równości w miejscu pracy oraz dalszego promowania zasad bezpieczeństwa – zarówno wśród pracowników, jak i podwykonawców oraz partnerów biznesowych. Budimex będzie także inwestować w edukację branżową oraz dbać o jakość życia społeczności lokalnych.

W obszarze ładu korporacyjnego, by móc skutecznie i profesjonalnie realizować założenia strategii, spółka wzmocni kulturę etyczną i jeszcze w tym roku włączy ryzyka ESG do systemu zarządzania ryzykiem w całej organizacji.

2023-07-27
x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket