ELECTRO-SYSTEM , REMONDIS

Edukacja ekologiczna to nasza misja, a nie tylko obowiązek

Edukacja ekologiczna to nasza misja,

Edukacja ekologiczna jest jednym z najważniejszych zadań organizacji odzysku. Wciąż wiele osób nie jest świadomych tego, jak istotne dla środowiska jest właściwe postępowanie z elektroodpadami.

(Fot. Agata Wiśniewska Koordynator projektów edukacyjnych w ELECTRO - SYSTEM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA.)

Za sprawą edukacji możemy budować społeczeństwo odpowiedzialne wobec środowiska naturalnego i zaangażowane w ochronę naszej planety. Zapewnienie odpowiedniej i skutecznej edukacji na temat prawidłowego postępowania z elektroodpadami pomaga społeczeństwu podejmować świadome i odpowiedzialne decyzje, które przyczynią się do właściwego postępowania z tym szczególnym rodzajem odpadów.

Działania w imieniu blisko 1000 firm

Jako czołowa organizacja odzysku na naszym rynku ELECTRO-SYSTEM prowadzi działania w imieniu blisko 1000 firm wprowadzających na polski rynek nowe urządzenia oraz baterie i akumulatory. Dzięki edukacji ekologicznej prowadzonej przez nas użytkownicy sprzętu dowiadują się, że surowce, choć cenne, nie są nieskończone.

Dzięki zaawansowanym procesom demontażu około 80 proc. masy odpadów, która trafia do naszych zakładów, wraca do gospodarki w postaci odzyskanych surowców.

Co roku ELECTRO-SYSTEM przeznacza min. 5 proc. swoich
przychodów na działania edukacyjne. Od początku działalności
w Polsce wydaliśmy już ponad 6 mln PLN na edukację!

Skuteczna edukacja ekologiczna

Publiczne kampanie edukacyjne prowadzone przez ELECTRO-SYSTEM są skierowane do różnych grup społecznych i wiekowych, tak aby objąć nimi jak największy odsetek społeczeństwa. Nasze działania prowadzimy w szkołach, na uczelniach, w organizacjach pozarządowych, a także przez kampanie informacyjne, warsztaty i wydarzenia społeczne. Często łączymy teorię z praktyką i elementem działań jest zbiórka elektroodpadów, które trafiają następnie do profesjonalnego recyklingu.

Edukacja-ekologiczna-to-nasza-misja-a-nie-tylko-obowiazek-5

Zespół REMONDIS Electrorecycling i ELECTRO-SYSTEM dba o środowisko nie tylko „zza biurka”, ale także biorąc aktywny udział we wszystkich projektach i akcjach edukacyjnych realizowanych przez firmę.

Edukacja musi być ciekawa…

Zgodnie z naszymi założeniami chcemy nie tylko wydać środki, ale też uzyskać jak najlepszy efekt ekologiczny. Nasze kampanie muszą być ciekawe, nieszablonowe i skuteczne. Przykładem może być Eco Studio ELECTRO-SYSTEM, w ramach którego nawiązujemy współpracę ze znanymi młodzieży gwiazdami Internetu. Trafiają one ze swym edukacyjnym przekazem do młodego pokolenia, a my wykorzystujemy siłę social mediów w szczytnym celu.

…a środki zagospodarowane skutecznie

Flagowym projektem edukacyjnym jest także program DECYDUJESZ.pl, w ramach którego użytkownicy mogą bezpłatnie pozbyć się dużych elektroodpadów prosto z domu. Usługa ma na celu ułatwienie prawidłowego pozbycia się wielkogabarytowych elektroodpadów, których wyniesienie lub dostarczenie do PSZOK-u może stanowić problem. ELECTRO-SYSTEM jako jedyna organizacja odzysku w Polsce prowadzi tego typu projekt w skali ogólnopolskiej i zapewnia bezpłatne odbiory dużego AGD na terenie całego kraju.

Najnowszym, ale bardzo ważnym programem edukacyjnym „eko-PROFIT – REcycling to się opłaca!” w ramach, którego różne grupy społeczne i organizacje pozarządowe na terenie całej Polski mogą aktywnie brać udział w promowaniu selektywnej zbiórki i edukacji społeczeństwa, a przy tym zdobywać dofinansowanie na swoje cele.

Edukacja-ekologiczna-to-nasza-misja-a-nie-tylko-obowiazek-9

eko-PROFIT – Recycling to się opłaca! Jest jednym z wielu projektów i programów edukacyjnych.

Edukacja to nasza misja, a nie tylko ustawowy obowiązek

ELECTRO-SYSTEM prowadzi także działania edukacyjne we współpracy z producentami, wprowadzającymi sprzęt i zaangażowanymi ekologicznie partnerami. Dzięki wspólnemu wysiłkowi osiągamy doskonałe rezultaty i przyczyniamy się do wzrostu świadomości pracowników i klientów firm, które powierzyły nam realizację obowiązków w zakresie edukacji. Edukacja jest procesem ciągłym, a jej rezultaty widzimy dopiero za jakiś czas. Nasze działania w tym obszarze zawsze będą wyróżniały się innowacyjnością, pomysłowością i dbałością o to, żeby każda złotówka wydana na nie była wydana skutecznie i przyniosła oczekiwany efekt środowiskowy.

2023-09-09
promocja
x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket