DELOITTE

11. edycja raportu „Polskie spółki budowlane 2023”

11. edycja raportu

Prawie 45 mld zł wyniosły przychody 15 największych spółek budowlanych w Polsce w 2022 r. W pierwszym półroczu 2023 r. spółki notowane na GPW zanotowały zaledwie 1 proc. wzrostu przychodów ze sprzedaży w porównaniu do tego samego okresu w 2022 r.

Kluczowymi inwestorami na polskim rynku budowlanym pozostają podmioty publiczne, odpowiadające za ponad połowę krajowej produkcji budowlanej. Mimo licznych projektów infrastrukturalnych w wyniku niekorzystnej sytuacji makroekonomicznej, ale też wyzwań na lokalnym rynku siedem z największych spółek w rankingu zanotowało w ubiegłym roku spadek w wynikach netto. Według raportu „Polskie spółki budowlane 2023”, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte, wyniki ze sprzedaży w I półroczu br. dla notowanych na GPW największych firm z tego segmentu łącznie są wyższe w porównaniu do I półrocza 2022 r. o 12 proc. Rynek budowlany zmaga się jednak z istotnymi wyzwaniami, dotyczącymi m.in. wysokich cen materiałów i energii czy też mniejszej podaży projektów w wybranych segmentach rynku. Według raportu Deloitte produkcja budowlano-montażowa mierzona w cenach bieżących w 2022 r. w Polsce wzrosła o 20,5 proc. względem roku poprzedzającego. W cenach stałych wzrost ten wyniósł niemal 9 proc. Przedsiębiorstwa budowlane zrealizowały w tym okresie inwestycje o wartości 291,8 mld zł (przy 242,1 mld zł w 2021 r.). Istotny wpływ na ten wzrost wartości, podobnie jak w poprzednich latach, miała realizacja inwestycji infrastrukturalnych finansowanych z dotacji w ramach funduszy unijnych.

Rok 2022 był szczególnie trudny dla rynku mieszkaniowego z uwagi na ograniczony popyt, wynikający m.in. z rosnących stóp procentowych oraz zaostrzenia kryteriów wyliczania zdolności kredytowej dla kredytów mieszkaniowych. Dodatkowo na działalność deweloperów wpłynęło również niekorzystne otoczenie makroekonomiczne w postaci utrzymującej się wysokiej inflacji, która przyczyniła się do wzrostu kosztów prowadzenia działalności. W 2022 r. na rynku pierwotnym w sześciu największych miastach w Polsce odnotowano spadek liczby sprzedanych mieszkań o blisko 50 proc. względem 2021 r.

Więcej informacji dotyczących rynku budowlanego znajduje się w 11. edycji raportu „Polskie spółki budowlane”, dostępnej po zeskanowaniu kodu QR.  

11-edycja-raportu-Polskie-spolki-budowlane-2023-2
2023-11-28
x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket