REMONDIS

Program edukacji ekologicznej eko-PROFIT

Program edukacji ekologicznej

Wciąż trwa ogólnopolski program edukacji ekologicznej, w którym uczestnicy mają realny wpływ na ochronę środowiska. Organizując zbiórki elektrośmieci, pozyskują środki finansowe i nagrody dla swoich organizacji, grup, sołectw, instytucji lub firm.

Celem programu jest promowanie zasad prawidłowego postępowania z elektroodpadami. Uczestnicy przez propagowanie ekologicznych postaw wśród lokalnej społeczności, organizację zbiórek zużytego sprzętu oraz baterii i akumulatorów przyczyniają się do w łaściwego zagospodarowania tych odpadów, ochrony środowiska, a dodatkowo uzyskują fundusze na swoją działalność (uczestnik otrzymuje wynagrodzenie za każdy kilogram zebranego sprzętu i baterii). Inicjatywa ma trafić do różnych grup społecznych – kół gospodyń wiejskich, sołectw, ochotniczych straży pożarnych, parafii, rodzinnych ogrodów działkowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, klubów sportowych, stowarzyszeń, firm i instytucji, harcerstwa oraz różnego rodzaju placówek oświatowych i działających w nich rad rodziców. Właściwie każdy, także pracownicy Remondis, może dołączyć do programu, jeżeli po godzinach pracy działa w kręgu k tórejś z tych grup.

Po zrealizowanych zbiórkach, zgromadzeniu minimum logistycznego i zgłoszeniu gotowości do przekazania elektroodpadów są one odbierane przez organizatora programu. Program jest realizowany na terenie całej Polski. Z uwagi na kwestie obsługi logistyczne jest prowadzony w podziale na strefy A i B. Można je sprawdzić na stronie w ww.eko-profit.pl, w zakładce „ Zasięg programu”.

Uczestnicy, w zamian za zebrane i przekazane w ramach programu elektroodpady, otrzymują wynagrodzenie zgodnie z ich wyborem:

  • 0,5 zł za kilogram zebranego sprzętu wypłacone w formie przelewu na wskazane konto lub w lub w formie karty przedpłaconej;
  • punkty do wymiany na atrakcyjne nagrody rzeczowe w programie partnerskim „Zbieraj z Remondis”.

Aby zapisać się do programu, należy wypełnić formularz na stronie internetowej programu: www.eko-profit.pl, skontaktować się telefonicznie: +48 693 340 425 lub przez e-mail: eko-profit@remondis.pl.

Program-edukacji-ekologicznej-eko-PROFIT-2
2024-01-07
x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket