Klasy rusztowań

Rusztowania różnią się klasą obciążenia pomostu roboczego (podawanego w kN/m2 lub w kg/m2, gdzie 1 kN/m2 to w przybliżeniu 100 kg/m2).

Można wyróżnić 6 różnych klas. Rusztowanie klasy 1 charakteryzuje się stosunkowo najmniejszym dopuszczalnym obciążeniem, które wynosi 0,75 kN/ m2, a rusztowanie klasy 6 ma dopuszczalne obciążenie aż 6 kN/ m2. Wartości dopuszczalnego obciążenia pomostu roboczego dla klas 2, 3, 4 i 5 wynoszą odpowiednio 1,5, 2, 3 i 4,5 kN/m2. Od klasy rusztowania zależna jest też minimalna szerokość pomostu. W wypadku rusztowań ramowych o klasie od 1 do 3 powinna ona wynosić 0,6 m, a dla klas od 4 do 6 wartość ta nie powinna być mniejsza niż 0,9 m. W wypadku rusztowań stojakowych z rur szerokość pomostu powinna wynosić minimum 0,9 m, niezależnie od klasy rusztowania.

Klasy rusztowań
2017-07-06
x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket